PANDANGAN AHLI

Jawatankuasa Khas Pemilihan Jawatankuasa Cawangan (JPC) Zagazig 2011 adalah satu organisasi yang ditubuhkan sebagai sebuah badan bebas yang bernaung dibawah Lembaga Penasihat PCZ untuk memastikan proses pemilihan jawatankuasa PERUBATAN Cawangan Zagazig berjalan lancar dan selari dengan konsep demokrasi Islam.

Jawatankuasa Pemilihan Cawangan

Selamat Datang Ke Laman Rasmi JPC Zagazig 2011

Jawatankuasa Pemilihan Cawangan

Selamat Datang Ke Laman Rasmi JPC Zagazig 2011

""

Firman Allah:

"" Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya." (QS. Ali Imran [3]: 159)

Ahad, Februari 05, 2012

CARTA ORGANISASI PERUBATAN CAWANGAN ZAGAZIG 2012


Maklumat lanjut sila layari : http://zaqaziq.perubatan.org/v1/?p=6055

Followers