PANDANGAN AHLI

Rabu, November 30, 2011

ETIKA PERLEMBAGAAN PEMILIHAN PERUBATANETIKA PERLEMBAGAAN PERUBATAN
 BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN JAWATANKUASA CAWANGAN
PERUBATAN CAWANGAN ZAGAZIG 2011/12


1) PERUBATAN adalah sebutan ringkas bagi PERSATUAN PELAJAR-PELAJAR PERUBATAN  MALAYSIA-MESIR. 

(Fasal I: Nama dan Alamat)


      2) Keahlian PERUBATAN adalah automatik kepada pelajar Malaysia dalam bidang sains kesihatan di   Republik Arab Mesir.

       Ahli Biasa
         Warganegara Malaysia
         Pelajar bidang sains kesihatan di Mesir
         Membayar yuran pendaftaran dan yuran keahlian
         Mempunyai hak mengundi
         Memegang jawatan dalam PERUBATAN
         Mendapat faedah-faedah lain mengikut Perlembagaan


Ahli Bersekutu
        Warganegara Malaysia
         Bukan Ahli Biasa
         Mempunyai hubungan perkahwinan dengan Ahli Biasa
         Tiada hak mengundi
         Tidak boleh memegang jawatan dalam PERUBATAN
         Mendapat faedah-faedah lain selari dengan Perlembagaan

(Fasal VII: Keahlian, Perkara 1)


      3) CAWANGAN merupakan cawangan PERUBATAN berdasarkan taburan negeri (muhafazah) di Mesir selain Kaherah.

(Fasal XIX: Cawangan, Perkara 1)


      4) Objektif Cawangan adalah seperti berikut:

      a) Menjaga dan memperkasa kebajikan ahli secara umum.
      b) Menjadi saluran dimana para ahli dapat bertemu dan berbincang kearah memantapkan perpaduan  sesama ahli.
      c) Mengukuhkan perpaduan di kalangan para ahli melalui aktiviti social, pendidikan, kerohanian dan lain-lain.
      d) Mengadakan hubungan dan jalisan kerjasama dengan badan dan pertubuhan lain yang mempunyai matlamat dan kepentingan yang serupa.
      e) Melaksanakan dan menjayakan misi dan visi semasa Jawatankuasa PERUBATAN.

(Fasal XIX: Cawangan, Perkara 6)


      5) Penubuhan Cawangan difikirkan apabila bilangan ahli PERUBATAN di Cawangan terbabit melebihi 25 (dua puluh lima) orang.

(Fasal XX: Penubuhan dan Pembubaran Cawangan, Perkara 1)

      6) Cawangan akan ditubuhkan dalam masa 45 (empat puluh lima) hari daripada tarikh Mesyuarat Khas Penubuhan Cawangan.

(Fasal XX: Penubuhan dan Pembubaran Cawangan, Perkara 3)


      7) Pengurusan Cawangan adalah dipertanggungjawabkan kepada satu Jawatankuasa seperti termaktub dalam perlembagaan

(Fasal XXV: Jawatankuasa Cawangan, Perkara 1)


     8) Jawatankuasa Khas untuk Pemilihan Jawatankuasa Cawangan (JPC) ditubuhkan oleh lembaga penasihat mengendalikan urusan pemilihan.

(Fasal XXIV: Pemilihan Jawatankuasa Cawangan, Perkara 3)


     9)  Ahli Jawatankuasa JPC dilarang mencalon atau dicalonkan dalam pemilihan Jawatankuasa Cawangan. Bidang tugas JPC adalah seperti berikut :

     a) Mengurus dan memastikan kelancaran dan ketelusan proses pemilihan Jawatankuasa Cawangan
     b) Mengikut dan melaksanakan gerak kerja mengikut Etika yang ditetapkan

(Fasal XXIV: Pemilihan Jawatankuasa Cawangan, Perkara 4)


    10) Tugas-tugas JPC dalam proses pemilihan Jawatankuasa Cawangan boleh dipantau oleh tidak lebih 4 (empat) orang pemantau yang dilantik lembaga penasihat sekiranya perlu.

(Fasal XXIV: Pemilihan Jawatankuasa Cawangan, Perkara 5)


    11) Semua individu yang berdaftar dengan PERUBATAN secara automatik adalah merupakan ahli Cawangan berdasarkan muhafazah.

(Fasal XXI: Keahlian Cawangan, Perkara 1)


    12) Semua Ahli Biasa Cawangan mempunyai hak mengundi dalam Pemilihan Jawatankuasa Cawangan

(Fasal XXI: Keahlian Cawangan, Perkara 2)


    13) Jawatankuasa Cawangan yang dilantik berkuatkuasa selepas pengumuman oleh JPC.

(Fasal XXIV: Pemilihan Jawatankuasa Cawangan, Perkara 6)


    14) Struktur organisasi setiap Cawangan hendaklah mengikut perlembagaan

(Fasal XXX: Undang-undang Umum Cawangan, Perkara 1)

    15) Ahli Jawatankuasa Cawangan tidak boleh bergiat aktif dan menjadi Ahli Jawatankuasa dalam mana-mana pertubuhan lain di Mesir pada masa yang sama dan perlu memberikan sepenuh komitmen kepada PERUBATAN

(Fasal XXV: Jawatankuasa Cawangan, Perkara 8)

    16) Lantikan 4 (empat) orang Pemeriksa Kira-kira (Juruaudit)

(Fasal XXII: Mesyuarat Tahunan Cawangan, Perkara 3)Followers