PANDANGAN AHLI

Rabu, Disember 28, 2011

SYARAT-SYARAT MENGUNDI 2011

SYARAT-SYARAT MENGUNDI

*Pengundian PERUBATAN Cawangan

1. Semua ahli PERUBATAN cawangan yang matang, iaitu telah berada dan belajar di Mesir untuk tempoh genap setahun sesi PERUBATAN pada tarikh pencalonan serta telah mengisi borang keahlian PERUBATAN layak untuk mengundi.

2. Pemilih akan menyemak semula kelayakan mengundi sebelum membuang undi.

3. Pemilih membuang undi di saluran-saluran yang disediakan.

4. Kertas pengundian adalah standard dan bernombor siri di semua peringkat.


*Pengundian PERUBATAN Pusat

1. Semua ahli PERUBATAN pusat yang matang, iaitu telah berada dan belajar di Mesir untuk tempoh genap setahun sesi PERUBATAN pada tarikh pencalonan serta telah mengisi borang keahlian PERUBATAN layak untuk mengundi.

2. Bagi ahli PERUBATAN cawangan, hanya nama yang tersenarai sebagai perwakilan layak untuk mengundi.

3. Tempat pengundian dibuka di Kaherah dan juga cawangan.

4. Pemilih akan menyemak semula kelayakan mengundi sebelum membuang undi.

5. Kertas pengundian adalah standard dan bernombor siri di semua peringkat.


Followers